Úvod
Ako na tie oficiality...
Príprava psa a majiteľa
Vaše otázky
Zaujímavosti

Výstavná príprava
Príprava psa a príprava majiteľa
...pretože oboje je rovnako dôležité. Prečítate si niečo o povinných disciplínach a vhodnom tréningu na ne, o oblečení a o výbave.
© 2010 Ing. Eva Bačová