Úvod
Zaujímavosti
Vaše otázky
Výchovná poradňa
Vaše otázky
Nuž a táto časť sekcie Výchova je venovaná vašim otázkam ku všetkému, čo sa týka psíkov - výber plemena, tréning šteniatka, odnaučenie zlozvykov, alebo aj príprava na špeciálny vývcik psíka.

Príbeh 1 | Tréning Nelky [15.09. 2010]

Príbeh 2 | Švajčiarsky salašník [11.10. 2010]

Príbeh 3 | Draco [02.05. 2011]
© 2010 - 2011 Ing. Eva Bačová