Úvod
Zaujímavosti
Vaše otázky
Výchovná poradňa
Zaujímavosti
V tejto časti sa v dohľadnej dobe dočítate o témach, ktoré zaujali nielen mňa, ale aj iných chovateľov a o tom, ako som s nimi poradila ja. Verím, že články budú prínosom pre výchovu havina, ale aj jeho majiteľa :-)

Článok 1 | Socializácia psíkov [12.02. 2011]
© 2011 Ing. Eva Bačová