Krátko o homeopatii
Domáca homeopatická lekárnička
Ako mi napísať
Poradňa
Vaše otázky
Homeopatická poradňa
Poradňa
   Aj keď pri homeopatickom prístupe nie je možné pri naprostej väčšine prípadov stanoviť všeobecný postup liečby, sú určité diagnózy, pri ktorých to - aspoň v hrubom náčrte - možné spraviť je. V tejto sekcii si môžete prečítať o prípadoch zvierat, ktorým som pomohla.
   Pre zobrazenie celého textu, týkajúceho sa konkrétneho prípadu, kliknite na názov článku.

Upozornenie. Napriek tomu, že niektoré prípady sú popísané veľmi presne, neberte tieto články ako všeobecný návod, podľa ktorého je možné postupovať v individuálnych prípadoch.

Prípad 1 | Keď veterinári nedávali kobyle šancu, Evka Bačová jej ju dala [21.04. 2010]

Prípad 2 | Cushingov syndróm (hyperkortizolizmus) jazvečíka Josífka [17.04. 2010]

Prípad 3 | Ochorenie obličiek psa pani Olgy [19.04. 2010]

Prípad 4 | Ako Dixinke oči opuchli... [20.04. 2010]

Prípad 5 | Infekcia kobyly Baby [27.04. 2010]

Prípad 6 | Ako Miška o hlas prišla... [28.04. 2010]

© 2010 Ing. Eva Bačová


Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Strana 8
Strana 9
Strana 10
Strana 11
Strana 12
Strana 13