Krátko o homeopatii
Domáca homeopatická lekárnička
Ako mi napísať
Poradňa
Vaše otázky
Homeopatická poradňa
Ako mi napísať
   V prípade, že vaše zvieratko ochorie, neváhajte a hneď navštívte vášho veterinárneho lekára, aby určil správnu diagnózu a následne terapiu. Pokiaľ sa rozhodnete konzultovať liečbu aj so mnou, nezabudnite o tom vášho veterinára informovať. Obidva liečebné systémy spolu vedia komunikovať a vzájomne sa nenarušujú.

   Pre správny výber homeopatického lieku by som mala vedieť:
- o aké zvieratko sa jedná a akého je pohlavia
- meno a vek zvieratka
- fotografia zvieratka
- diagnóza stanovená veterinárom (pokiaľ ste veterinára vyhľadali)
- povaha zvieraťa pred ochorením a prípadná zmena od ochorenia
- v akom prostredí zviera žije (byt, záhrada, koterec...)
- chuť do jedla
- typ potravy
- ako komunikuje s okolitým prostredím
- koho si vybral/-a za šéfa svorky (prípadne, či za šéfa považuje seba)
- vzťah zvieraťa k deťom
- akékoľvek fyzické zmeny, ktoré ste pred ochorením nevnímali (moč, stolica, stav
  pokožky...)
- kondícia zvieraťa
- povaha (dominantné, ustráchané, priateľské)

...a napíšte všetko, čo považujete za podstatné.

   Pokiaľ sa mi rozhodnete napísať s prosbou o radu, používajte prosím aj diakritiku. V opačnom prípade som musela texty bez diarktitiky celé pred zverejnením opraviť. Od roku 2014 už takéto texty nezverejňujem. Samozrejme, chybička sa občas pritrafí každému a to nie je problém :-).

   Upozornenie. Napísanim e-mailu so žiadosťou o pomoc pre vaše choré zvieratko na moju adresu dávate súhlas so zverejnením vzájomnej korešpondencie o priebehu poradenstva. Zároveň si vyhradzujem si právo na úpravu formálnej stránky korešpondencie (prípadné gramatické chyby), do obsahu nebudem nikdy zasahovať.

   Záverom, pokiaľ ste sa dočítali až sem a moje usmernenia vás neodradili, napíšte mi na eva @ havici.sk a rada vašim zvieratkám pomôžem, pokiaľ to bude v mojich silách.


© 2010 Ing. Eva Bačová