Krátko o homeopatii
Domáca homeopatická lekárnička
Ako mi napísať
Poradňa
Vaše otázky
Homeopatická poradňa
Krátko o homeopatii
   Homeopatia (homoios-podobný, pathos-choroba) je ucelená liečebná metóda, stará asi 200 rokov. Jej zakladateľom je Samuel Hahnemann (1755-1843). Základným zákonom tohto prístupu k ochoreniu je pravidlo podobnosti. Similia similibus curantur – podobné sa lieči podobným. Hahnemann: „Každá látka, ktorá je schopná vyvolať u zdravého a citlivého jedinca nejaké príznaky musí byť schopná ich liečiť u jedinca chorého.“
   Nie je rozdiel v tom, či liečime človeka, alebo zvieratko. Princípy liečby zvierat sú zhodné s princípmi homeopatického liečenia ľudí. Používajú sa aj rovnaké lieky, aj rovnaké potencie – sily lieku. Prístup homeopata, ktorý lieči zvieratká, je akoby liečil malé dieťa. Získavanie informácii je spostredkované majiteľom zvieraťa (rodičom). Ďalej je veľmi dôležité pozorovanie a vnímanie štvornohého pacienta. Dôvody pre používanie tejto nekonvenčnej metódy liečby u zvierat sú rovnaké, ako pre jej používanie u ľudí. Je stále viac prípadov chronických neliečiteľných stavov, s ktorými si klasická veterinárna medicína nevie poradiť. Patria sem napríklad poruchy správania, nemožnosť použitia chemických liekov a podobne. Medzi homeopatiou a alopatiou je veľa rozdielov. Odlišné poňatie choroby, filozofické pozadie, iný prístup k ochoreniu, rozdielne lieky. Homeopatia má málo spoločného s klasickou medicínou, ale obidva liečebné systémy sú veľmi dôležité a spája ich jedno – túžba pomôcť chorému a nastoliť u neho stav pohody a zdravia. Tieto dva systémy by mali komunikovať, potom bude výsledkom spokojný majiteľ a zdravé zviera.
   Ako určujeme liek? Homeopata zaujíma všetko. Strachy, záľuby, reakcie na ľudí, na ostatné zvieratá, na počasie, prekonané choroby, zmeny správania a podobne. Sleduje aj vzťah zvierat k pánovi a opačne, ich komunikáciu, opytuje sa, aká je rodina u ktorej zviera žije. Nesmieme zabudnúť, že diagnóza stanovená alopatickou medicínou má tiež veľký význam. Rozlišujeme stavy akútnych a chronických patológií a podľa toho vyberáme potenciu (silu lieku).
   Po podaní lieku čakáme čo sa udeje (na reakciu), zlepšenie, zhoršenie, alebo nič. Pri tejto práci treba do veľkej miery zapojiť intuíciu a skúsenosti... Liek podávame priamo do dutiny ústnej, jeho opakovanie záleží od každého konkrétneho prípadu. Niekedy sa môže zdať, že homeopatovi v prípade riešenia chronických patológií (väčšinou sa jedná o iatrogénne patológie) bude dlho trvať nájdenie správneho lieku. Možno sa budete čudovať jeho pre vás nezmyselným otázkam, ale pokiaľ má nájsť správny liek, otázky zodpovedajte a buďte trpezliví.
   Viete, najskôr treba nájsť kľúč, ktorý zasunieme do správnej kľúčovej dierky. A potom môžeme odomknúť.

Literatúra, z ktorej čerpám
Samuel Hahnemann, Organon léčebného umění
Roger Morrison, M. D., Klíčové a potvrzující symptomy homeopatické materie mediky
Dr. George Macleod, Veterinární homeopatie
Dr. Tinus Smits, Materia medika pro homeopatickou praxi
Dr. Frederik Schroyens, Synthesis Edition 9.1
Dr. S. R. Phatak, Materia medika homeopatických léků
Dr. S. R. Phatak, Stručné repertorium homeopatické léčby

...a asi 63 ďalších :-)


© 2010 Ing. Eva Bačová