O mne
Galéria
Dúhový most
Džekynkov kútik
Dúhový most
   Na tejto strane Neba je miesto zvané Dúhový most.

   Keď umrie zvieratko, ktoré je tu na Zemi niekomu zvlášť blízke, odchádza do krajiny Dúhového mosta. A tam sú lúky a kopce pre všetkých našich vzácnych priateľov, aby mohli spolu behať a hrať sa. Je tam dostatok jedla, vody a slnečných lúčov a všetci sú tam v teplúčku a pohodlí.

   Zvieratká staré a choré sa navrátia k zdraviu a vitalite; ublížené a zmrzačené sa navrátia k plnosti a sile tak, ako si ich pamätáš v snoch o dňoch, ktoré odvial čas.

   Všetci sú za Dúhovým mostom štastní a spokojní, ale predsa tam každému niečo chýba - každý postráda niekoho naozaj blízkeho, niekoho, koho zanechal tak ďaleko...

   Vśetci spoločne behajú a hrajú sa, ale príde deň, keď sa jeden z nich náhle zastaví a zahľadí v diaľ. Jasné oči spozornejú; telo sa nedočkavo zachveje. Náhle sa oddelí od skupinky kamarátov a rozbehne sa zelenou trávou k obzoru, stále rýchlejšie a rýchlejšie.

   V tom ťa zočí! Konečne sa so svojím vzácnym priateľom radostne zvítate a už nikdy vás nič nerozdelí.

   Šťastné bozky ti omývajú tvár, a tvoje ruky objímajú milovaného priateľa. Opäť sa pozeráš do verných očí, ktoré tak dávno odišli z tvojho života, ale nikdy z tvojho srdca.

   A potom prekročíte Dúhový most spolu...
© 2010 Ing. Eva Bačová